Ceny za podstawienie i wywóz zapełnionego kontenera ustalane są indywidualnie dla każdego przedsiębiorstw czy też osób prywatnych oraz zależne od ilości, a także i rodzaju składowanych odpadów.

Cena za wynajem kontenera zawiera wszelkie koszty związane z jego podstawieniem w miejsce docelowe, dzierżawą, wywozem oraz przekazaniem odpadów podmiotom uprawnionym do ich odbioru.